Beleid voor digitale toegankelijkheid binnen jouw organisatie

Wat is de manier waarop je organiseert dat websites, apps en documenten voldoen aan de wettelijke normen voor digitale toegankelijkheid?

Als overheidsorganisatie moet je ervoor zorgen dat websites, apps en documenten voldoen aan de wettelijke regels voor digitale toegankelijkheid en dat je de wet voor digitale toegankelijkheid naleeft. Daarom is het belangrijk om binnen jouw organisatie beleid te hebben over digitale toegankelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat het probleem vooral organisatorisch is, niet technisch.

Op de website Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat vind je acties voor verschillende rollen binnen een overheidsorganisatie. De bestuurder of manager is verantwoordelijk voor digitale toegankelijkheid en moet de eerste stap zetten.

Toegankelijkheidsbeleid implementeren binnen jouw organisatie

Leg het beleid voor digitale toegankelijkheid vast in de visie en strategie van de organisatie. Zorg ervoor dat het beleid past bij de inclusieagenda en het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Iedereen moet digitaal kunnen meedoen in de samenleving.

Aanpak toegankelijkheidsbeleid

De aanpak verschilt per organisatie. Wat voor de ene organisatie werkt, werkt misschien niet voor de andere. In het document Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat? staan acties voor de bestuurder of manager. Hier zijn enkele belangrijke punten:

  1. Stel de visie en strategie van bestuur en management vast. Zonder duidelijkheid en steun van hoger management kan een organisatie digitale toegankelijkheid nooit structureel oppakken. Maak inzichtelijk wat bereikt moet worden, stel prioriteiten en interne deadlines op voor verschillende digitale informatie en diensten. Stel een overzicht op en deel deze doelstellingen in de organisatie.
  2. Weet dat digitale toegankelijkheid vooral een organisatorische uitdaging is en slechts in beperkte mate een technisch vraagstuk.
  3. Stel vast wie bestuurlijk eindverantwoordelijk is voor digitale toegankelijkheid.

In hetzelfde document staan ook een groot aantal acties voor beleidsmedewerkers digitale toegankelijkheid. Lees die ook vooral.

Ook de handreiking van de VNG horizontale verantwoording besluit digitale toegankelijkheid overheid, biedt houvast. Bijlage 2.2 van dit document helpt om een overzicht te krijgen van welke beleidsmaatregelen er wel en niet zijn getroffen.

Heb je gevonden wat je zocht?

Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt kunnen vinden. Heb je een idee over hoe we onze kennisbank kunnen verbeteren?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)



Waar was je naar op zoek?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)