De basis van digitale toegankelijkheid

Leer de basis van digitale toegankelijkheid voor communicatie en content. Wat zijn de webrichtlijnen en waar moet je als overheid wettelijk aan voldoen?

Informatie in deze categorie

Over digitale toegankelijkheid

Er bestaan veel verschillende hulpmiddelen, tools en technieken die mensen met een beperking helpen. Dankzij deze hulpmiddelen krijgen zij alle informatie en kunnen ze taken uitvoeren. Volg de webrichtlijnen uit WCAG, zo maak je jouw product digitaal toegankelijk en zorg je dat iedereen jouw website of app goed kan gebruiken.

Lees verder over "Hulpmiddelen voor mensen met een beperking"

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en om mee te doen in de samenleving. Meedoen in de digitale wereld hoort daar natuurlijk bij.

Lees verder over "Het belang van digitale toegankelijkheid"

Digitaal toegankelijke websites, apps en documenten kunnen door iedereen worden gebruikt. Ook door mensen met een beperking.

Lees verder over "Over digitale toegankelijkheid"

Wetgeving en richtlijnen

Op 5 oktober 2023 is WCAG 2.2 door het W3C gepubliceerd als nieuwe aanbevolen standaard voor digitale toegankelijkheid. Voorlopig verandert er voor Nederlandse overheidsorganisaties niets. De nieuwe versie moet eerst nog in de Europese standaard EN 301 549 worden opgenomen.

Lees verder over "WCAG 2.2"

Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen makkelijk informatie op het internet kan vinden en gebruiken. Ook mensen met een functiebeperking. Nederland heeft regels gemaakt zodat iedereen online dezelfde kansen krijgt. Maar hoe zijn deze regels ontstaan?

Lees verder over "Ontstaan wetgeving digitale toegankelijkheid"

Overheidsinstanties moeten maatregelen nemen om hun websites te laten voldoen aan WCAG niveau AA. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Niveau AA betekent de succescriteria van niveau A en AA.

Overheidsinstanties moeten toegankelijke producten, websites of apps inkopen. Dit vraagt van jou als leverancier dat je kunt aantonen hoe toegankelijk je diensten of producten zijn.

Lees verder over "Voldoen aan WCAG"

Soms hoeft niet alle inhoud op je webpagina digitaal toegankelijk te zijn. In dit artikel vind je de uitzonderingen.

Lees verder over "Uitzonderingen richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent"

In de wet voor digitale toegankelijkheid staat dat overheidsorganisaties hun websites en apps toegankelijk moeten maken. Gebruik de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) niveau AA om aan de eisen te voldoen.

Lees verder over "Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent"

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit besluit is onderdeel van de Wet digitale overheid (Wdo).

Op de pagina Wat is verplicht? lees je waar jouw website of app aan moet voldoen.

Lees verder over "Voldoen aan de wet"
Meer over Wetgeving en richtlijnen

Toegankelijkheidsonderzoek

Na een toegankelijkheidsonderzoek van jouw website, app of document is het belangrijk om de gevonden problemen op te lossen. In dit artikel lees je hoe je dat aanpakt.

Lees verder over "Verbeteringen na een toegankelijkheidsonderzoek"

Intranet is een online privé-omgeving voor medewerkers van jouw organisatie. Op intranet staan veel gegevens die je niet buiten de organisatie wilt delen. Maar ook intranetten moeten voldoen aan de wetgeving voor digitale toegankelijkheid

Ook intranetten moeten voldoen aan de wetgeving van digitale toegankelijkheid, maar je wilt niet dat iedereen precies kan zien hoe je intranet in elkaar zit. Of dat de opbouw van jouw pagina’s en andere gegevens worden gedeeld. Daarom vraag je het onderzoeksbureau om de URL’s van het intranet en namen van medewerkers anoniem te maken in het toegankelijkheidsonderzoek. Zo kun je intranet ook opnemen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Lees verder over "Intranet in het register van toegankelijkheidsverklaringen"

Onderzoek doen naar de toegankelijkheid van je website of app is altijd nodig. Met de resultaten van een toegankelijkheidsonderzoek, weet je wat je nog moet verbeteren. Daarnaast heb je het onderzoek ook nodig voor de toegankelijkheidsverklaring.

Lees verder over "Toegankelijkheidsonderzoek doen"

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de digitale toegankelijkheid van je website of app. Onderzoek geeft je inzicht in de stand van zaken. Je hebt het ook nodig om je toegankelijkheidsverklaring te onderbouwen. Als organisatie mag je het onderzoek zelf uitvoeren, maar je mag het ook uitbesteden aan een onderzoeksbureau.

Er zijn veel aanbieders van toegankelijkheidsonderzoeken. Volg de inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen van je organisatie en kijk welk niveau van ondersteuning en informatie bij je organisatie past.

Lees verder over "Aanbesteden van een toegankelijkheidsonderzoek"

Er zijn veel aanbieders van toegankelijkheidsonderzoeken in Nederland. Maar hoe kies je de juiste persoon of het juiste onderzoeksbureau voor jouw vraag?

Lees verder over "Onderzoeksbureau kiezen"

Een leverancier kan een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren of laten uitvoeren om te controleren of een website of mobiele app voldoet aan WCAG. Overleg met je leverancier of hij deze dienst kan leveren. Dit kan voor een leverancier ook interessant zijn, want hij kan zo’n onderzoek soms voor meerdere klanten gebruiken.

Lees verder over "Toegankelijkheidsonderzoek door leverancier"

Toegankelijkheidsverklaringen onderbouw je met een toegankelijkheidsonderzoek. Er zijn bepaalde eisen voor het toegankelijkheidsonderzoek. Als het onderzoek daaraan voldoet, kun je het gebruiken als geldige onderbouwing van je verklaring.

Lees verder over "Eisen aan een toegankelijkheidsonderzoek"

In dit artikel lees je hoe lang een toegankelijkheidsonderzoek geldig is.

Lees verder over "Geldigheidsduur van een toegankelijkheidsonderzoek"

Laat je een website of app onderzoeken op toegankelijkheid? Dan kun je ervoor kiezen om dit onderzoek op te delen in een onderzoek van de inhoud en een onderzoek van de techniek.

Lees verder over "Deelonderzoeken van techniek en content"
Meer over Toegankelijkheidsonderzoek

Toegankelijkheidsverklaring

Bestaat jouw website uit meerdere domeinen en subdomeinen? Zorg dan dat alle domeinen in één toegankelijkheidsverklaring staan. Zorg dat de onderzoeksrapporten die je toevoegt de toegankelijkheid van alle domeinen beschrijft. Controleer of het wel allemaal dezelfde website is, plaats andere websites niet in dezelfde toegankelijkheidsverklaring.

Lees verder over "Meerdere domeinen en subdomeinen in één toegankelijkheidsverklaring"

Elke website mag maar één toegankelijkheidsverklaring hebben. Zo komt iedere website maar één keer voor in het register voor toegankelijkheidsverklaringen en het Dashboard DigiToegankelijk. Kijk bij dubbele websites welke verklaring de juiste is, laat die staan en wijzig of verwijder de rest.

Lees verder over "Dubbele toegankelijkheidsverklaring voor dezelfde website"

Intranet is een online privé-omgeving voor medewerkers van jouw organisatie. Op intranet staan veel gegevens die je niet buiten de organisatie wilt delen. Maar ook intranetten moeten voldoen aan de wetgeving voor digitale toegankelijkheid

Ook intranetten moeten voldoen aan de wetgeving van digitale toegankelijkheid, maar je wilt niet dat iedereen precies kan zien hoe je intranet in elkaar zit. Of dat de opbouw van jouw pagina’s en andere gegevens worden gedeeld. Daarom vraag je het onderzoeksbureau om de URL’s van het intranet en namen van medewerkers anoniem te maken in het toegankelijkheidsonderzoek. Zo kun je intranet ook opnemen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Lees verder over "Intranet in het register van toegankelijkheidsverklaringen"

Hoe je een toegankelijkheidsverklaring opstelt en waar je rekening mee houdt bij het opstellen van die toegankelijkheidsverklaring lees je op DigiToegankelijk – De toegankelijkheidsverklaring.

Lees verder over "Opstellen toegankelijkheidsverklaring"

Je kunt de digitale toegankelijkheid inzien op het Dashboard Digitoegankelijk. Het dashboard haalt de informatie uit het register van toegankelijkheidsverklaringen. Daarom is het belangrijk dat je de websites en apps van je organisatie hierin regelmatig bijwerkt.

Lees verder over "De digitale toegankelijkheidsstatus van websites en apps inzien"

DigiToegankelijk controleert de toegankelijkheidsverklaringen. Is een verklaring beoordeeld en goedgekeurd? Dan zie je de opmerking ‘onderbouwing toereikend’ in de verklaring. Lees meer over de controle en status van verklaringen.

Lees verder over "Status toegankelijkheidsverklaring"
Meer over Toegankelijkheidsverklaring
Heb je gevonden wat je zocht?

Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt kunnen vinden. Heb je een idee over hoe we onze kennisbank kunnen verbeteren?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)Waar was je naar op zoek?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)