De borging van digitale toegankelijkheid bij aanbesteding van producten en diensten

Digitale communicatie vanuit de overheid moet voldoen aan de verplichte toegankelijkheidseisen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Websites
 • Intranetten
 • Cloudapplicaties
 • Apps
 • Documenten

Producten en diensten die een overheid inkoopt bij een leverancier moeten ook voldoen aan deze wetgeving. Controleer of de volgende eis is opgenomen in de inkoopvoorwaarden of voeg hem toe:

“Leverancier levert de resultaten in een digitaal toegankelijk format op en toont aan dat deze voldoen aan de wettelijk verplichte digitale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1, niveaus A en AA. Het meegeleverde bewijs bestaat uit een door een ter zake kundige expert opgesteld toegankelijkheidsrapport, opgesteld volgens de WCAG-EM-methode. Een automatisch gegenereerd toegankelijkheidsrapport of screenshot uit een kantoorapplicatie of validatietool volstaat niet.”

PIANOo: eisen digitale toegankelijkheid in sectordossier

Het PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden geeft een overzicht van alle belangrijke informatie over de toegankelijkheidseisen. Bespreek deze eisen met leveranciers tijdens een inkooptraject of aanbesteding. Zo maak je duidelijk welke eisen gelden en voorkom je discussies.

Lees meer op de pagina PIANOo voegt informatie over eisen digitale toegankelijkheid toe aan het sectordossier.

Vragen voor leverancier

Stel de volgende vragen in je gesprek met de leverancier:

 1. Hoe toegankelijk is het product?
  1. Vraag om bewijs. Het beste is een onderzoeksrapport op basis van de evaluatiemethode WCAG-EM.
  2. Kan de leverancier geen geldig onderzoeksrapport laten zien?
 2. Hoe en wanneer gaat de leverancier de toegankelijkheidsproblemen oplossen?
  1. VNG heeft een checklist gemaakt. Deze checklist is ook voor andere overheden goed bruikbaar.
  2. Als de leverancier de problemen op tijd kan oplossen, dan kan de dienst of het product toch meedoen in de aanbesteding. Ook als het nog niet volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen.
 3. Wat is de kennis en ervaring van de medewerkers op het gebied van toegankelijkheid? Vraag naar:
  1. Gevolgde trainingen
  2. Eerdere producten
  3. Bereidheid en plan om het niveau te verhogen

Voorwaarden onderzoeksrapport

De leverancier kan pdf’s van andere advies- en onderzoeksbureaus aanleveren. Deze moeten toegankelijk zijn. Vraag de leverancier om hierop te letten. Hij kan de opgeleverde pdf’s bijvoorbeeld zelf testen met de pdf accessibility checker (PAC).

Officiële informatie

WCAG 2.1

Meer informatie

Heb je gevonden wat je zocht?

Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt kunnen vinden. Heb je een idee over hoe we onze kennisbank kunnen verbeteren?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)Waar was je naar op zoek?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)