Garantie- en leveringsvoorwaarden (SLA)

Een website of app moet voldoen aan de Europese standaard EN 301 549. Deze standaard bevat onder andere de toegankelijkheidseisen van WCAG. Maak bij het ontwikkelen van nieuwe websites, apps en componenten duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden.

Welke afspraken mag je niet vergeten?

Laat je een website of app ontwikkelen door een leverancier? Dan ben je opdrachtgever. De leverancier is opdrachtnemer. Maak als opdrachtgever vooraf afspraken met de opdrachtnemer. Dit zijn de garantie- of leveringsvoorwaarden.

Er is geen standaardlijstje met afspraken die je met de opdrachtnemer maakt. Wel staan er al veel praktische tips in de gids Digitale toegankelijkheid in Digitale toegankelijk in jouw organisatie: wie doet wat?. Verder is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over:

Toegankelijkheidsonderzoek

 • Eis als opdrachtgever een toegankelijkheidsonderzoek vóór de oplevering van de website of app. Dit onderzoek laat zien of het product helemaal digitaal toegankelijk is.
 • Maak afspraken over heronderzoeken of tussentijdse onderzoeken (contrastgrid, ontwerpen, templates).
 • Maak duidelijke afspraken over wie de onderzoeken betaalt.
 • Maak afspraken over de wijze van onderzoeken. Is een toegankelijkheidsonderzoek voldoende of wil je ook gebruikerstesten laten doen?

Garantieperiode

 • Spreek met de opdrachtnemer een garantieperiode af.
 • Spreek af dat alle verbeterpunten op het gebied van digitale toegankelijkheid worden opgelost voordat de opdrachtnemer de website of app oplevert.
 • Maak afspraken over hoeveel tijd de opdrachtnemer heeft om problemen op te lossen.

Aansprakelijkheid

 • Leg de aansprakelijkheid al bij de aanbesteding vast.
 • Spreek duidelijk af wie welke verantwoordelijkheid heeft (techniek, content, huisstijl, extra functionaliteit implementeren, etc).
 • Leg alle gemaakte afspraken vast in een contract.

Toegankelijk zijn én blijven

Na de oplevering ben je als opdrachtgever verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van de website of app. Dit is vaak lastig. Je kunt toegankelijkheid snel uit het oog verliezen bij de ontwikkeling van nieuwe componenten of het plaatsen van nieuwe content.

Om dit te voorkomen kun je met de opdrachtnemer in gesprek:

 • Kan de opdrachtnemer ondersteuning bieden met een handboek of door trainingen? Of moet hier een externe partij bij betrokken worden?
 • Worden nieuwe onderdelen tussentijds getoetst? Wie is verantwoordelijk en wie betaalt het onderzoek?
 • Hoe gaat de opdrachtnemer om met problemen die tussentijds worden ontdekt, bijvoorbeeld door een gebruiker?
 • Hoe garandeert de opdrachtnemer dat bij doorontwikkeling alles toegankelijk blijft?
 • Hoe garandeert de opdrachtnemer dat er voldoende kennis over toegankelijkheid binnen zijn organisatie is en blijft?

Ook hiervoor is het verstandig dit bij de aanbesteding vast te leggen in de gezamenlijke afspraken. Bijvoorbeeld:

 • De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever advies en ondersteuning bij het onderhouden van de website en het schrijven van toegankelijke webteksten. De opdrachtnemer doet zelf een voorstel over de vorm van dit advies in de offerte. Mogelijke vormen zijn bijvoorbeeld een training of een handboek.

Kom je er niet uit?

Vraag advies aan inhoudelijk experts. Ze kunnen helpen bij het beoordelen van de leveranciers. Bijvoorbeeld door ontwerp en code van een project uit het portfolio van een leverancier te toetsen. Laat de toets zien dat er rekening is gehouden met de eisen van digitale toegankelijkheid?

Heb je gevonden wat je zocht?

Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt kunnen vinden. Heb je een idee over hoe we onze kennisbank kunnen verbeteren?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)Waar was je naar op zoek?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)