Structurele borging van toegankelijkheid in de organisatie

Uit onderzoek blijkt dat digitale toegankelijkheid vooral een organisatorische uitdaging is. De hele organisatie is nodig voor digitale toegankelijkheid. Van hoger management, juristen, inkopers en vormgevers tot HR-adviseurs, trainers, redacteuren en testers.

Het boekje ‘Digitale toegankelijkheid: wie doet wat?’ benoemt de acties en verantwoordelijkheden voor 12 van deze rollen.

Randvoorwaarden bepalen

Als bestuurder of manager ben je verantwoordelijk voor de borging van digitale toegankelijkheid in de structuur van jouw organisatie. Dit doe je door randvoorwaarden te bepalen. Je kijkt hierbij onder meer naar:

 • Visie en strategie
 • Budget
 • Kennis
 • Tijd
 • Mensen

De VNG heeft de handreiking ‘Horizontale verantwoording – Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ geschreven. Daarin staat duidelijke informatie over hoe toezicht is ingericht en hoe je verantwoording aflegt.

Succesfactoren

Er zijn verschillende succesfactoren waarmee je de borging van digitale toegankelijkheid in de organisatie kunt meten. Dit zijn onder andere:

 1. Er is steun van het management.
 2. Er is een eindverantwoordelijke voor digitale toegankelijkheid.
 3. De verantwoordelijkheid voor specifieke processen, taken en deelonderwerpen is vastgelegd. Kennisopbouw en documentatie zijn hierin belangrijk.
 4. Toegankelijkheid is opgenomen in processen en er is structureel budget en capaciteit gereserveerd.
 5. Digitale toegankelijkheid is deel van het inkoopproces. Er wordt gecontroleerd of de eisen uit de contractafspraken worden nageleefd. Het is duidelijk wat de vervolgstappen zijn als dit niet zo is.
 6. De organisatie weet welke websites, documenten, apps, systemen en intranetten de organisatie beheert en wat de toegankelijkheidsstatus van ieder kanaal is. Op basis hiervan is een actieplan vastgesteld.
 7. De organisatie werkt met toegankelijkheidsverklaringen en maakt een actieplan per dienst of product.
Heb je gevonden wat je zocht?

Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt kunnen vinden. Heb je een idee over hoe we onze kennisbank kunnen verbeteren?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)Waar was je naar op zoek?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)