Toegankelijkheid van deze site

Bij de bouw van Kennisbank DigiToegankelijk besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We willen alle informatie zo aanbieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Status toegankelijkheidslabel van Kennisbank Digitoegankelijk. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onze verklaring is gepubliceerd opĀ toegankelijkheidsverklaring.nl/register/9790

Toegankelijkheidsrapport 1 juni 2023