Verwijzen naar vormen, locaties of geluiden

Verwijs niet alleen op basis van vorm, kleur, locatie, oriëntatie of geluid. Niet iedereen ziet of hoort deze elementen op dezelfde manier, dus niet iedereen begrijpt die verwijzing. Geef altijd aanvullende tekstuele informatie. Zeg niet “klik op de groene pijl” maar “klik op de groene pijl met de tekst ‘Volgende’.

Officiële informatie

Doe dit voor digitale toegankelijkheid

  • Kleuren: Zeg niet “de rode knop”, maar beschrijf de knop bijvoorbeeld door de tekst die erop staat. Dit helpt mensen die kleurenblind zijn of de knop niet kunnen zien.
  • Vormen: Beschrijf niet alleen op basis van vorm. Zeg bijvoorbeeld niet “in de grote sectie” of “in de ronde knop”, maar focus op tekst of de functie van de vorm.
  • Locaties:
    • Vermijd uitspraken als “in de rechterbovenhoek”. Niet iedereen kan zich oriënteren op het scherm. Bij verschillende schermformaten kunnen elementen verspringen en op een andere locatie staan.
    • Verwijzingen naar een locatie direct voor of direct na een element mag wel, alleen als dit niet voor verwarring zorgt. Bijvoorbeeld “Hierboven” of “Hieronder”.
  • Geluiden: Gebruik geen instructies die alleen gebaseerd zijn op geluid, zoals “na de pieptoon”.
  • Symbolen, plaatjes en pictogrammen: Zorg dat er altijd een tekstueel alternatief is die dezelfde informatie geeft als het symbool, het plaatje of een pictogram. Zeg niet “Opdrachten met een smiley zijn goedgekeurd” als de smiley geen tekstueel alternatief heeft.
  • Oriëntatie: Zeg niet “Klik op de pijl naar boven”.

Meer informatie voor apps

Deze tekst is een vereenvoudigde versie van de eisen uit WCAG. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige eisen, raadpleeg de officiële norm Opent in nieuw tabblad.
Heb je gevonden wat je zocht?

Fijn dat je het antwoord op je vraag hebt kunnen vinden. Heb je een idee over hoe we onze kennisbank kunnen verbeteren?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)Waar was je naar op zoek?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk. Lees ook onze privacyverklaring.

Akkoordverklaring (verplicht)